SSH-key genereren in macOS

Binnen macOS heb je geen programma's nodig om een public en private SSH-key te maken. Het zit gewoon ingebouwd! Zo doe je het:

 1. Open de Terminal.1)
 2. Voer het volgende commando in en druk op Enter:
  ssh-keygen -t rsa

  Het programma zal je vragen waar je jouw keys wilt opslaan. Kies voor een veilige locatie, of druk op Enter om de voorgestelde locatie te accepteren.

 3. Voer een goed te onthouden wachtwoord in voor jouw keys.
  Druk op Enter, en voer dit wachtwoord nogmaals in als hierom wordt gevraagd.

Als je de standaardlocaties hebt gekozen vind je jouw keys terug in twee bestandjes:

 • Public key: ~/.ssh/id_rsa.pub
 • Private key: ~/.ssh/id_rsa

Wil je de keys kopiëren? Je kunt deze bestandjes openen met de app Teksteditor.

Geef nooit je private key weg!

 • Je private key is het DNA van jouw digitale identiteit. Met deze private key kan iedereen zich voordoen als jouw computer. Sla deze key dus altijd op in een extra veilige omgeving, zoals een wachtwoordmanager.
 • Jouw public key is bestemd voor publiek gebruik. Je kunt deze key beschouwen als een 'paspoort' om te toetsen of jouw digitale identiteit echt is. Dit wil zeggen: je kunt deze key aan programma's of andere mensen verstrekken, zodat ze weten dat ze verbinding hebben met jou en niet met iemand die zich als jou voordoet.

Bron: Manually generating your SSH key in macOS - Joyent, Inc., 5 april 2019.


1) Je vindt de Terminal in je lijst met programma's, of door te zoeken met Spotlight via het vergrootglasje rechtsboven in de hoek van je beeldscherm.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • knowledgebase/it/linux/ssh_generate_key_macos.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/06/18 22:51
 • door Daan Berg