IFTTT en datums in Google Drive Sheets

Je kunt IFTTT gebruiken om geautomatiseerd data toe te voegen aan een spreadsheet in Google Drive Sheets. Bijvoorbeeld om automatisch een lijst bij te houden van tijdstippen waarop je een locatie bezoekt/verlaat, of om een lijst met links van al je tweets bij te houden.

Als je gaat werken met datums en tijdstippen, is het belangrijk om te weten dat IFTTT deze standaard als tekst aanlevert bij Google Sheets. In sommige gevallen gaat dit niet goed. Daarom is het verstandig om via Bestand > Spreadsheetinstellingen de taal van de spreadsheet op “Verenigde Staten” te zetten, zodat Google Sheets de tekst van IFTTT juist interpreteert. Ook is het belangrijk om de optie aan te vinken die Engelse syntax als standaard gebruikt.

Vervolgens kun je onderstaande uitleg van Oscar Morrison gebruiken om de tekst van IFTTT te vertalen naar datums en tijdstippen waar Google Sheets mee kan werken:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • knowledgebase/it/cloud/ifttt/date-formats-google-drive-sheets.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/02/11 14:38
  • (Externe bewerking)