Streamrippers

Op deze pagina worden diverse tactieken uitgelegd om data van webstreams (indien mogelijk ongewijzigd) als bestand vast te leggen. Deze pagina gaat alleen over het gebruiken van software voor een specifiek doel; het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit doel wettig is.

Het voordeel aan het vastleggen van een audiostream is dat dit best 'dirty' mag zijn. Dat wil zeggen dat je je in de meeste gevallen geen zorgen hoeft te maken om de doorzoekbaarheid van een bestand; audiostreams zoals MP3 maken gebruik van “frames” waarin alle informatie over het bestand eens in de zoveel tijd in is opgenomen.1)

Een tactiek die op meerdere platforms (o.a. Linux, macOS en Windows) inzetbaar is, is om Wget te gebruiken. Dit is een gratis en open-source tool om data van internet op te slaan naar een lokaal bestand. Wget is gratis te downloaden als installeerbare 'binaries' voor veelvoorkomende platforms.

Stel dat je een radioprogramma op Exxact Barendrecht wilt opnemen, dan kun je Wget als volgt inzetten op een Windows-computer:

  1. Definieer een Wget-opdracht om de stream-URL van Exxact weg te schrijven naar een bestand, en sla deze opdracht op als een batchbestand.
  2. Plan deze opdracht in via Windows Task Scheduler om te starten vlak voor het begin van het programma.2)
  3. Plan een taskkill-batchopdracht in via diezelfde Scheduler om wget.exe af te sluiten aan het einde van het programma.
For /f "tokens=2-4 delims=- " %%a in ('date /t') do (set mydate=%%c-%%b-%%a)
"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" http://live.exxact.nl -O "M:\%mydate%.mp3"

De eerste regel van de batchopdracht haalt de huidige datum op uit de systeemklok van de computer. Deze wordt in de tweede regel gebruikt om de variabele mydate om te zetten in de huidige datum in 'Amerikaanse' notatie, bijvoorbeeld: “2018-05-21” voor 21 mei 2018.

taskkill /im wget.exe /F

2) Windows Task Scheduler is op een Nederlandse installatie van Windows 7 of nieuwer ook te vinden door het woord “taken” te zoeken in het Startmenu.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • knowledgebase/av/software/tools/streamrippers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/22 23:29
  • door Daan Berg