Opheffing van OPEN Rotterdam Radio

Van halverwege 2013 tot en met 14 juni 2015 opereerde OPEN Rotterdam vijf radiozenders als publieke omroep voor de gemeente Rotterdam. Alle zenders m.u.v. FunX Rotterdam werden op 14 juni 2015 als gevolg van een kostenbesparende maatregel1)2)3) opgeheven.

Op 3 juni 2015 werd aan een selecte groep vaste medewerkers verteld dat de stichting voornemens was om de eigen radiokanalen van OPEN Rotterdam (dus met uitzondering van FunX) over anderhalve week stil te leggen. OPEN was in 2013 begonnen met alleen radio en online, en was daarna social media en video gaan uitbreiden. Voor video kreeg de stichting in 2014 een startsubsidie van de gemeente voor een half jaar, waarna de stichting het zelf zou moeten bolwerken. In die tijd kwam het bestuur echter tot de conclusie dat het niet mogelijk was om alle kanalen te blijven dragen met het geld dat de stichting had, mede aangezien de startsubsidie van tijdelijke aard was.

Het nieuws lekte tijdens de bespreking intern uit. Naar aanleiding hiervan werden ook deze andere medewerkers de volgende dag (4 juni) uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin hetzelfde werd verteld. Femke IJsinga-van Boxtel, destijds zakelijk leider van de stichting, vertelde in de bijeenkomst dat zij deze gescheiden hadden in twee groepen omdat de agenda's van iedereen lastig te combineren waren en de gehele groep medewerkers niet bij elkaar paste in een ruimte van de bibliotheek waarin OPEN gevestigd was.

Op 4 juni was ook Jelle Gunneweg van Radio Rijnmond aanwezig bij OPEN Rotterdam. Zij maakte een artikel4) en reportage over de opheffing van de zender. In de reportage zijn Jan Middelkoop en vaste luisteraar Willem H. van Wijk te horen.

Op zondag 14 juni 2015 was de laatste uitzenddag van 93.9 FM. Daan Berg had van 10:00 tot 12:00 uur zijn programma, gevolgd door The First Ladies. Tot slot was er een afscheidsuitzending, gepresenteerd door Daan Berg en Marco van Bergem. Veel bekende namen van OPEN waren hierbij aanwezig. In het laatste half uur werd live gesproken met de hoofdredacteur, zakelijk leidster en enkele bestuursleden over de gemaakte beslissing.

Het laatste half uur van de afscheidsuitzending is hieronder met beeld te bekijken:

De laatst live gedraaide plaat op OPEN Rotterdam was Krezip - Sweet Goodbyes.

Op 20 augustus 2015 verscheen een artikel5) en reportage door Justus Cooiman van RTV Rijnmond. Hierin werd beschreven dat de boekhouding van de stichting naar Leefbaar Rotterdam was gelekt.

Uit de boekhouding bleek dat de zakelijk leidster 50.000 euro factureerde voor 20 uur aan werkzaamheden per week. De stichting verweerde zich als volgt:

Bestuurder Kenrick Bremer van Open Rotterdam kan de kritiek niet plaatsen: “Ik heb niet het gevoel dat wij overbetalen.” Volgens hem zitten de salarissen onder de omroep-cao en zijn de bedragen inclusief pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsverzekering en onkosten.

Ook zegt Bremer dat het op papier gaat om 20 uur in de week, maar dat de leidinggevenden in de praktijk zeker drie tot vier dagen in de week werken.

Daarnaast wijst hij erop dat Open Rotterdam helemaal opgebouwd moest worden en dat daarvoor goede en ervaren mensen zijn aangetrokken.

Het klopt inderdaad dat de 'salarissen' kloppen volgens de CAO voor het Omroeppersoneel6). Dit zijn echter 'salarissen' die zijn opgesteld in het kader van de inkomsten van de landelijke en regionale omroepen. De OLON7) is aangesloten bij de CAO, maar van een lokale omroep kan simpelweg niet verwacht worden dat deze dezelfde beloningen uitdeelt als regionale of landelijke omroepen.

Zoals Dries Mosch van Leefbaar stelde:

“Hier geef je geen subsidie voor. Ik vind dit buitenproportionele vergoedingen voor zo'n lokaal stationnetje.”

In de aanloop naar 2018 heeft Stichting Samenwerkende Mediapartijen Rotterdam een poging8) gedaan om, mede gebaseerd op bovenstaande gebeurtenissen, de volgende concessieperiode voor lokale omroep in Rotterdam te winnen. Na veel gesprekken onderling en zelfs een gang naar het Commissariaat voor de Media9) heeft de gemeenteraad OPEN Rotterdam gehandhaafd10)11) als lokale omroep voor de gemeente.


1) 4 juni 2015: RTV Rijnmond - OPEN Rotterdam stopt met radio
3) 21 juli 2015: MediaMagazine.nl - Radiozender OPEN Rotterdam definitief uit de ether
4) 4 juni 2015: OPEN Rotterdam stopt met radio - Rijnmond.nl
5) 20 augustus 2015: 'Salarissen Open Rotterdam buitenproportioneel' - Rijnmond.nl
6) Bron: Nederlandse Omroep Stichting - CAO voor het Omroeppersoneel 2017-2018
7) Belangenorganisatie voor Nederlandse lokale omroepen
9) 3 juli 2018: Beslissing op bezwaar aanwijzing Stichting Open Rotterdam - Commissariaat voor de Media
10) 9 december 2017: Uitzendvergunning lijkt bij dezelfde omroep te bijven - Frank de Kruif, NRC
11) 16 december 2017: OPEN Rotterdam blijft de lokale omroep van Rotterdam - MediaMagazine.nl
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • dossier/lokale_omroepen/open_rotterdam/radio/opheffing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/12/28 22:13
  • door Daan Berg